FACE LOCK : หน้าเรียว สมส่วน ทันสมัยด้วยการร้อยไหม 4 มิติ

นวัตกรรมการทำหน้าเรียวสมส่วนด้วยการร้อยไหม 4 มิติ จากไหม PDO และไหมก้างปลา ที่จะช่วยให้บุคลิกคุณดูดีขึ้นอีกระดับ